jokenakrub7

เพิ่งจบคลื่น ii วงกลมไปแล้ว

OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
หรืออาจกำลังลงคลื่น v วงกลม (เหลือง) ทั้งนี้หากเป็นกรณีแรกจำเป็นต้องทะลุ 1790.789 เพื่อให้ผลรวมย่อตัวคลื่น ii วงกลม ที่ 90% + iv วงกลม ที่มากกว่า 61% ต้อง > 150% เพื่อทำลายผลรวมการย่อตัวนี้ จึงจะยืนยันว่าไม่มีการลงคลื่น v วงกลม (เหลือง) และกลับเป็นขาขึ้นแล้ว
*แต่ divergence ยังไม่ชัดจึงมีแนวโน้มที่จะลงต่อเพื่อจบห้าคลื่นได้เช่นกัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ