Hybrid_Trader

Expanding Diagonal รอ sell ที่ 127.2-138.2

ลดลง
PEPPERSTONE:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาวิ่งทะลุ high เดิมขึ้นมาทำเวฟ (v) ซึ่งโซนที่น่าสนใจรอ sell อยู่บริเวณ 127.2-138.2
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ