UnknownUnicorn311528

XAU/USD GOLD Inverted Head and Shoulder

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาขึ้นมาเกือบถึงเป้าแรกของ hs ส่วนตัวยังมองว่าขึ้นต่อภาพเดิม ถ้าทะลุเป้าแรกแรงดีไม่มีตกหาจังหวะเข้า Buy เจอกัน Pattern Target
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ