FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ในกรอบชมพูมองว่าเป็น flat ตละกูล weak B เพระรีบาวน์เกิน 61.8 -80% of A เป้าหมายขา C เป้าที่1 double failure flat C above A เป้าที่2 C=จุดสิ้นสุด A เป้าที่3 C =101-138.2 of Bหลังจากปรับจบก็จะขึ้นตามแนวโน้มเดิม แต่ถ้าหากราคาลงมาเกิน 1879 ซึ่งผิดเงื่อนไข waek B การลงครั้งนี้ผมจะมองเป็นimpulse ของขาลง
มีตรงใหนไม่ถูกต้องรบกวนผู้เชี่ยวชาญชี้แนะด้วยครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ