Kunnaphatz

รูปแบบ Flat ใน NEoWave

การศึกษา
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ในรูปแบบ Flat คลื่น B ยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ
คลื่น a จะยิ่งทำให้คลื่น c รีเทรซคลื่น b น้อยเท่านั้น และ
คลื่น a กับคลื่น c ก็จะมีความคล้ายคลึงกันเท่านั้น และถ้า
ยิ่ง b รีเทรซคลื่น a น้อยเท่าไหร่ ก็จะทำให้คลื่น c ใหญ่กว่าเท่านั้น

ให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางพอนะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับว่า
มันจะต้องเท่าตามนี้เป๊ะๆ ไม่ต้องนะครับ เพราะหากเราใช้
มันในการเทรดจริงๆ เราก็ไม่ได้นำทุกรูปแบบมาประมวล
ผลครับ สมองมนุษย์เราไม่ได้ทำงานแบบนั้น สมองคนเรา
รับข้อมูลได้มากสุดในการประมวลผลหนึ่งครั้งแค่ 7 อย่าง
เท่านั้นครับ เวลาเราไปใช้จริง เราจะดูแค่ความเป็นไปได้
บางรูปแบบเท่านั้น แล้วสมองเราก็จะตัดความเป็นไปได้
อย่างอื่นออกไป เหลือแค่ไม่กี่ความเป็นไปได้เท่านั้นครับ
สมองมนุษย์เราเน้นที่การจดจำรูปแบบว่า ถ้าไม่ใช่แบบนี้
ก็จะเป็นแบบอื่น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ