FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
Elliott wave Analysis
Wave Mode: Corrective
Structure: Flat
Position: Wave (B)
Direction Next higher Degrees: Wave ((2)) of Motive
Details: การเพิ่มขึ้นของ คลื่น (B) ในโครงสร้างรูปแบบ Flat เมื่อเสร็จสิ้น ดัชนีจะลดลงอีกครั้งในคลื่น (C)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ