PacharaTantaragron

Neo-wave by Eaw อัพเดท XAU/USD ที่นับคลื่นไว้ 3 พฤษภาคม 2565

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ

ตอนนี้ราคาลงมาทำคลื่นเอน่าจะใกล้จบแล้ว ตอนนี้นับขาย่อยของขาย่อย ขี้เกียจบอกดีกรีเดี่ยวจะงงเอาว่าเป็นคลื่นซีของซีของซี เมื่อเช้าหลุดแนวรับ 1625.58 ก็จะลงไป
1620.627 ถึง 1615.18 ถ้าหลุด 1615 จะลงไป 1607 ถึง 1604 อันนี้ละเอียดยิบแล้วนะ นับกว่านี้ต้องนับเป็นนาที กลยุทธ์คิดว่าจะรอดูตรง 1615 กับ 1607 จะรอ Buy Zone นี้ ถ้ามันลงมาถึง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ