Noppagon

เกิด รูปแบบ reversal bar ในเทรนขาขึ้น เล่นที่ความเสี่ยง1% ของพอต

เพิ่มขึ้น
FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
แนะนำการเล่น ให้ใช่ การ pending buy stop เพื่อ รอให้ราา beak out ขึ้นไป RR 1:2
lot ที่ใช้ คำนวณ 1% ของพอต เช่น 10,000 USD ได้ Stoploss 100 USD Take profit 200 USD
กรณี ที่วางRR 1:2 น่าจะรู้ผล ใน1สัปดาห์

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ