Hybrid_Trader

XAUUSD จบ W4 Buy

Hybrid_Trader ที่อัปเดต:   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ทอง พัก w4 ให้ buy ไป w5 ที่ระดับ fibo 38.2, 50 หรือ 61.8 W034 Projection ครับ
ความคิดเห็น:
น่าจะจบห้าแล้วระวังด้วยครับ ถืออยู๋ออกก่อนเพื่อความปลอดภัย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ