kiyoshi999

:F3 :c3 x:c3 :sL3 :L3 :5 :s5 :L5 มันคืออะไร

การศึกษา
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
:F3 :L5 มันคือ Position Structure Labels ครับ นำไว้กำหนดลำดับการเกิดของ Structure Labels อย่าง :3 และ :5 โดยเรื่องนี้จะอยู่ในหนังสือ Mastering Elliott Wave แล้วผมบอกเลยนะ แม่งโคตรง่าย ไม่รู้ใครไปกำหนดให้มันวิเศษ วิษงอะไรมากมาย เป็นบทที่กระจอกมาก และไร้ประโยชน์มากที่สุดครับ

- และ ++ คืออะไร - คือเอาไว้ขั้นลำดับของ Position Structure Labels ที่อยู่ใน Degree เดียวกัน เช่น :F3-:c3-:L5 ก็จะเป็นรูปแบบ Flat

:F3
สัญลักษณ์โครงสร้างนี้ เรียกว่า "First Three(3) ". :F3 มันสามารถเป็นคลื่นเริ่มชุดได้ และสามารถเกิดหลัง x:c3 ได้ หรือจะอยู่ระหว่าง :5 ก็ได้เหมือนกัน. ถ้าเราเจอ :F3 อยู่ติดกันนั่นหมายความว่า :F3 อันที่สองจะเป็นคลื่นในดีกรีที่เล็กกว่านั่นเอง. ก็ให้เราวงกลมจุดเริ่มต้นของ :F3 ทั้งสองตัวนั้น แต่ไม่ต้องพยายามไปเชื่อม :F3 ทั้งสองตัว จนกว่า :F3 ตัวที่สอง จะกลายเป็นส่วนนึงของรูปแบบที่เป็น Polywave ซึ่งจะใช้คลื่นก่อนหน้านั่นเอง

:c3
สัญลักษณ์โครงสร้างนี้ เรียกว่า "Center Three(3) ". :c3 จะไม่สามารถเป็นคลื่นเริ่มชุดหรือคลื่นจบชุดได้ และด้วยเหตุผลนี้ทำให้คลื่นหลังจบ :c3 จะไม่ได้รุนแรงมากนัก. ถ้าคลื่นชุดแรกมีสัญลักษณ์โครงสร้างที่มากกว่าหนึ่ง และมี :c3 อยู่ด้วย เช่น {:5/(:F3)/} ให้เราตัด :c3 ออกไปได้เลย เพราะมันจะเริ่มชุดไม่ได้ เช่นกันถ้ามันอยู่คลื่นสุดท้ายอ่ะนะ.

x:c3
สัญลักษณ์โครงสร้างนี้เรียกว่า "Center Three(3) ". x:c3 มันเอาไว้แทนคลื่น X-Wave นั่นเอง ทั้ง Small/Large เช่นเดียวกันกับ :c3 มันจะไม่สามารถเริ่มชุดได้. และถ้ามันมีการปรับตัวของราคาที่รุนแรงมากๆ(รุนแรงมากเมื่อเทียบกับ Monowave รอบข้าง) เกิดขึ้นหลังจากการจบ x:c3 ตามทฤษฏีบอกไว้ว่า มันอาจจะเป็น Non-Limiting Triangle ได้. แน่นอนว่าไอ x:c3 นี้มันจะเกิดระหว่าง correction สองตัว ซึ่งมันทำให้คลื่นนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างมาก. เนื่องจากมันเป็นคลื่นกลางชุด ดังนั้นถ้าคลื่นที่เรากำลังวิเคราะห์มันมี x:c3 เป็นสัญลักษณ์คลื่นอยู่ในนั้น และเป็นคลื่นท้ายหรือเริ่มชุด เราสามารถตัดมันออกไปได้เลย เช่น M(-1) นั้นมีสัญลักษณ์คลื่นหลายตัวเช่น {:F3/(:sL3)/} ให้เราตัด x:c3 ออกไปได้เลยครับ. แน่นอนว่า x:c3 มันก็คือ x-wave ดังนั้น x:c3 ก็ไม่ควรมี Complexity Level ที่มากกว่า ชุดรูปแบบทั้งก่อนหน้าและหลังจากมัน

:sL3
สัญลักษณ์โครงสร้างนี้เรียกว่า "second to Last three(3) ". :sL3 มันจะไม่สามารถเป็นคลื่นชุดเริ่มต้นหรือคลื่นสิ้นสุดของรูปแบบได้ ซึ่งไอสัญลักษณ์คลื่นนี้จะต้องมี :L3 ตามหลังมันด้วย เพราะว่า :sL3 มันคือคลื่น corrective "ก่อนจบ" ดังนั้นคลื่นจบมันก็จะเป็น :L3 นั่นเอง. ซึ่งถ้ามี :sL3 อยู่นั่นก็แสดงว่าทั้งชุดอาจจะเป็น Terminal หรือ Triangle ได้ หรืออีกความหมายนึงคือ มันจะมี 5 คลื่นแล้วเป็น :3 ทั้งหมดนั่นแหละ

:L3
สัญลักษณ์คลื่นนี้เรียกว่า "Last Three(3) ". :L3 แน่นอนว่าคำว่า Last มันแปลว่าสุดท้าย แสดงว่า :L3 มันก็คือคลื่น :3 คลื่นสุดท้าย. แต่มันไม่เหมือนกับ :sL3 ที่จะต้องมี :L3 ตามท้ายนะ ไอ :L3 จะมี :sL3 อยู่ข้างหน้า หรือไม่ก็ได้. ถ้า :L3 มันเป็นคลื่นที่เล็กที่สุด ดังนั้น :L3 ก็จะต้องถูก Completely Retrace โดยใช้ระยะเวลาที่น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ :L3 ใช้ (ต้องบวกระยะเวลาหนึ่งช่วงไปด้วยนะ หมายความว่า ให้เราบวกระยะเวลาที่ข้อมูลจากจุดนึงที่จะไปเชื่อมจากจุดนึงนั้นใช้ เช่น 2.5 ปี เราก็บวกเพิ่มไปในระยะเวลาที่ :L3 นั้นใช้). แน่นอนว่าไอ :sL3 กับ :L3 มันคล้ายๆกัน คือมันจะต้องเป็นส่วนนึงของ Terminal และ Triangle

:5
สัญลักษณ์โครงสร้างนี้เรียกว่า "Five (5) ". :5 มันก็คือคลื่นที่เป็น Impulsive ซึ่งจะไม่ใช่คลื่นจบชุด. โดยมันสามารถเป็นขาแรกของ Zigzag ได้ หรือแม้แต่ขาตรงกลางของ Complex Correction หรือรูปแบบ Impuse. ถ้าเราเจอ :5 คลื่นปรับตัวจะไม่สามารถปรับตัวได้เกิน 61.8% และหลังจากนั้นตลาดก็จะย้อนทะลุไปไฮเดิม และถ้าเราเจอการปรับตัวที่เกิน 61.8% ไปก็ให้ตัดความเป็นไปได้ของ :5 ออกไป

:s5
สัญลักษณ์โครงสร้างนี้เรียกว่า "Special Five(5) ". :s5 จะกำหนดสัดส่วนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคลื่นในก่อนหน้าและหลัง :s5 ซึ่งไอ :s5 ก็จะมีความคล้ายคลึงกับ :L5 แต่จะไม่ต้องมีการกลับตัวของราคาเพื่อยืนยันการจบของ :L5 นะ. โดยปกติแล้ว :s5 มักจะเกิดในคลื่นที่มีความซับซ้อนมากๆ เช่นพวก Non-Standard Small-X Wave หรือพวกคลื่น 3 ในชุด Trending Impulse ที่เป็น 5 ล้มเหลว หรือ 5 ขยายก็ได้. และถ้าเราเจอ :s5 คลื่นก่อนหน้าสองคลื่นจะต้องถูกเชื่อมกับ :s5 ด้วย. และลำดับที่จะถูกเชื่อมก็จะเป็น :5-:F3 หรือ :F3-c3

:L5
สัญลักษณ์โครงสร้างเรียกว่า "Last Five(5) ". เจ้าตัว :L5 แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นคลื่นที่จบชุด ซึ่งการมีอยู่ของ :L5 นั่นหมายถึงว่า มันก็จะจบคลื่นในดีกรีที่สูงกว่าไปด้วยนั่นเอง. การยืนยันการจบของ :L5 ก็คือเทรนด์ไลน์ที่พาดจาก m(-2) ไป m0 จะต้องถูกเบรกโดยใช้ระยะเวลาที่เท่ากับหรือน้อยกว่าที่ :L5 ใช้. และเพื่อที่จะเชื่อม :L5 เข้ากับคลื่นก่อนหน้าได้นั้น คลื่นก่อนหน้าจะต้องเป็น :F3 หรือ :c3 เท่านั้น.
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ