PacharaTantaragron

Elliott wave by Eaw อัพเดท XAU/USD ที่นับคลื่นไว้ 10 เมษายน 2565

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ถึงเป้าหมายราคาที่คาดการณ์ไว้แล้ว หลังจากนี้อาจจะมีการเด้งเพื่อทำคลื่นบีใหญ่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ