OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
อยู่ในช่วง Wave B กำลังจะทำ Wave 5
ความคิดเห็น: 4 กำลังปรับ Correction Flat a b c
ความคิดเห็น: 4 No Overlap 1
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ