Ziggsystem

รอลุ้นTp.1 ที่1770

ลดลง
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ลุ้นTP 1 =1770
ข่าวทดสอบวัคซีนออกมาดี
สินทรัพย์ปลอดภัยอ่อน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ