Nicksry

วิเคราะห์เบาะแส ตามดูสัปดาห์หน้า

เพิ่มขึ้น
Nicksry ที่อัปเดต:   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ตามดูสัปดาห์หน้า ถ้า break เส้นน้ำเงิน ให้น้ำหนักไปทางขึ้น

เหตุผลประกอบ

-ถ้าชุดที่วิ่งชุดก่อนหน้า ลงเป็น Truncate zigzag ต้อง pull up effect 80 % ของชุดคลื่น

-ถ้าชุดที่เกิดขึ้นใหม่คลื่นพักตัว เป็น irregular flat failure ( flat ที่ C จบเหนือจุดเริ่มต้น A ) มีโอกาสเป็นเบาะแสให้เกิดขึ้น C ที่ยาว เรียกว่า Elongate zigzag
หรือคลื่นถัดไปขยาย

-price action 3 soldier TF Day (มีโอกาสไปต่อ)


บทวิเคราะห์ นี้ทำขึ้นเพื่อการศึกษา ไม่มีจุดประสงค์ชี้นำการลงทุน
การตัดสินใจลงทุนซื้อขาย เป็นการตัดสินใจของผู้ศึกษา
ผู้เขียนบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกรณี ไม่ว่าจำกำไร หรือขาดทุน
ความคิดเห็น:
ในส่วนของการปรับตัวลง ต่อ
ก็ยังให้น้ำหนักอยู่นะครับ เพราะผมก็ถือ Sell อยู่ จากโพสต์ครั้งก่อน

จะให้น้ำหนักไม่กลับมาลง กรณีที่ break แล้วยืนต่อได้ ผมก็จะกลับหน้าเล่น buy

แต่ถ้าbreak แล้วยืนได้ แล้วกลับมาลง หลอกไปหลอกมา ก็จะถอยก่อนครับ
ความคิดเห็น:
irregular flat ต้องมีอัตราส่วน b 123.6 ของ a ในที่นี้ระบุผิดนะครับ เป็นแค่ common

normal b c fail
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ