FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนเข้าชม 53
2
กราฟทอง ถ้ามองอีกแบบ เป็น ACB ขา B ย่อลงมา 61.8% ก็จะเป็น zigzag ดังนั้น ขา C มองเป้าในกรอบเส้นปะแดง 2 เส้น
(ของเก่าที่ทำไปแล้วก็ยังเป็นไปได้ แต่อย่างไงระยะสั้น ก็ต้องขึ้นก่อนอยู่ดี 1. ทำเวฟ 3? 2. ทำเวฟ C? )