mtuser

XAUUSD

เพิ่มขึ้น
mtuser ที่อัปเดต:   
FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
รอปิดเหนือ 1905.33 ก่อน H4
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
กลับมาเทส Dayvwap
Long ไม้ที่ 1
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
TP1 1908
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
TP2 1912
trailing stop 1910
ความคิดเห็น:
ชน sl
รอเบรค 1910 อีกครั้ง แล้วค่อยเข้า buy
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ตั้ง TP ไม้นึง 1917
ความคิดเห็น:
ออกแล้ว ชน sl

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ