Nicksry

ถ้ามาถึง 61.8

ลดลง
Nicksry ที่อัปเดต:   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ถ้าเข้ามาโซน Golden ratio จะพิจารณา Sell เก็บสั้นๆ ครับ

เป็นธรรมชาติของราคา เมื่อไหร่ที่มีคนตามมากก็จะย่อเสมอ


ไปถึง 1900 buy หรือต่ำกว่านั้น ก็จะสะสม ไม้ buy


เป็นบทความเพื่อการศึกษาไม่ใช่เพื่อชี้นำการลงทุน
ความคิดเห็น:
มีอาการ ชะลอเทรนด์ก่อนมาถึง ผมจะยกเลิกแผนนี้ก่อนครับ ราคาอาจจะวิ่งไปไกลอีก
ออเดอร์ถูกยกเลิก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ