V91EW

Gold - แผน 2 ในกรณีขาขึ้นโดน SL

FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ตามภาพ
. . . . ต้องมีแผนสำรองเสมอ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ