Nicksry

เท่าที่คิดออก

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
คาดว่า อาจจะเป็น Complex wave ครับ ทั้งหมด ที่ลงมา มีส่วนนึง ที่เป็นของ Correction ที่สอง


เริ่มย่อ buy จากตรงนี้ ถ้าไม่หลุด แนว support หลัก จาก Triangle ครั้งก่อน ขารีเบาว์ขึ้นจังหวะนี้ ดูมีความหวังครับ


เป็นบทความเพื่อการวิเคราะห์ ไม่ใช่บทความชี้นำการลงทุน
การตัดสินใจลงทุน เป็นของผู้ศึกษาเอง ผู้เขียนบทความ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกกรณี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ