FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
กรณี 1 กำลังทำ B ของ ABC (สีฟ้า)
กรณี 2 จบ correction กำลังทำ motive wave ชุดใหม่ (สีส้ม)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ