OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
หากราคาวิ่งขึ้นไปให้หาจังหวะที่จะ Sell
1974.55 เนื่องด้วยเป็น Gartley Pattern + TL
1983.481 เนื่องด้วยเป็น AB=CD + Shark Pattern


หาราคาวิ่งลงไป ให้หาจังหวะ Buy
1928.46 เนื่องด้วยเป็น Gartley P. + AB=CD
1913.68 เรื่องด้วยเป็น Shark P. + Bat P.

อย่าลืมมี SL เสมอ
Risk แนะนำ 1%

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ