Nicksry

ตรงนี้เหมือนใกล้จะจบ

OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ไม่รู้จะมาไม้ ไหน แต่คิดว่าเหมือนใกล้จะจบ

แต่ตะงิดๆมันชัดเกินไปเลยไม่ค่อยมั่นใจครับ

ถ้ามาทรงนี้ วิ่งครบ 5 คลื่น ก็จะตามน้ำ เท่าที่คิดไว้ก่อนครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ