Hybrid_Trader

XAUUSD H4 สะสม Buy

เพิ่มขึ้น
FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
สถานะคลื่นปัจจุบันอยู่ในขา E ของ Correction Contracting Triangle เป็นช่วงสะสม order buy โดยห้ามหลุด C เพราะจะทำให้กราฟเสียทรง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ