kununtk

Xagusd มองจบ wave 4 ขึ้น 5

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAGUSD   เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ
มองแบบเดียวกับทอง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ