SET:WINNER   WINNER GROUP ENTERPRISE PCL
การสะสมของเจ้าของ : ตั้งแต่เดือน 5 ปีนี้ เจ้าของเก็บหุ้นที่ราคา 2.88-2.92 จำนวน ห้าแสนหุ้น

กราฟ : กราฟ Day เป็นลักษณะ Collection สะสมกำลัง ที่เทรนไลน์123*สีส้ม พร้อมวอลุ่มสะสมผิดปกติ

Risk : Reward : ตำแหน่งราคานี้ เมื่อเทียบ SL ใต้เส้นเทรนไลน์แนวระนาบสีฟ้า** กับเป้าหมายราคา พบว่า r:r คุ้มค่ามาก

* หมายเหตุ : เทรนไลน์123 เป็นเทรนไลน์ที่ผู้เขียนได้ค้นพบว่า เป็นตัวตัดสินการเปลี่ยนเทรนได้ดีมาก ฯ … จากในภาพเป็นสีส้ม หากราคาตัดเส้นนี้ขึ้นหมายถึงการเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้น

** หมายเหตุ : เทรนไลน์แนวระนาบ ผู้เขียนได้ค้นพบเทรนไลน์ที่เคลื่อนตัวในความชันไกล้เคียงแนวระนาบ แต่ละกราฟจะมีองศาไม่เท่ากัน จะเห็นว่าราคาจะวิ่งขึ้นๆลงๆตามเส้นนี้ ตำแหน่งกลับตัวที่เส้นจะตรงกับค่าไฟโบแนนซี่อย่างน่าอัศจรรย์ ฯ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ