regret01

วิเคราะห์ WIIK

SET:WIIK   WIIK PCL
สำหรับ WIIK ตอนนี้ทำ Wave 4 ปรับฐาน A B C มองว่ามีโอกาสเบรค High ขึ้นไปทำ Wave 5 โดยเป้า แรกก็ประมาณ 3.52 หรือ 61.8% และ แนวถัดไปอยู่ที่ 4.44 หรือ 100% ของแนว Fibo ไม่ควรปิดต่ำกว่า 2.30 หรือ 2.38 หรือ เส้นแดง

หมายเหตุ : ไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดเป็นเพียงมุมมองส่วนตัว และ วิเคราะห์ตามความรู้ที่มี จะซื้อจะขายอยู่ที่ตัวของท่านเองนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ