porbuzaa

WIIK และจุดที่เหมาะแก่การเข้าซื้อ

เพิ่มขึ้น
SET:WIIK   WIIK PCL
WIIK มองจุดรับที่ 2.22 ณ จุดนั้นราคาของ TF Day จะลงสู่แนวรับที่ระดับ 95% ที่มีความน่าจะเป็นว่าราคาจะดีดกลับมายืนเหนือจุดนั้นในสัปดาห์ถัดไป
Indicator ที่ใช้ คือ DX ซึ่งถูกเขียนขึ้นใหม่จาก ADX โดยใช้วัดระดับของกรอบ Swing ที่เรียกว่า Climax Zone ณ ราคา 2.22 คาดการณ์ว่าระดับของ DX จะเข้าสู่-50 ซึ่งเป็น CLimax Zone ที่การลงค่อนข้างจำกัด และเหมาะแก่การเข้าซื้อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ