SET:VIBHA   VIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO
หุ้นโรงพยาบาล ตัวที่สองที่ลงมาแนวรับที่แข็งแกร่ง

ทำ hidden div ยก low พร้อมกับ rsi เข้าสู่ over sold … เป็นลักษณะหุ้นสะสมกำลังที่จะเบรคเส้นต่อไป

ปัจจัยเวลา Timing ที่ราคาจะวิ่งขึ้นเราดูจาก เส้น การที่ราคามาถึงเส้น channel ได้ เหมือน ที่ลงก่อนหน้าคือ BDMS
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ