TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
เบรก H m1 ก็ยืนยันขึ้นต่อได้ แต่คิดว่าขึ้นเพื่อลงตัวชัวร์ๆ เพราะขาใหญ่ยังลงอยู่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ