theoris

ทรู ซื้อราคาตลาด และหากย่อมาก็ทยอยเข้าซื้อได้ ( TH0901)

เพิ่มขึ้น
theoris ที่อัปเดต:   
SET:TRUE   TRUE CORPORATION PCL
ทรูผมทยอยซื้อเข้าออกหลายรอบแล้วครับ
ตัวนี้โดนกดลงมา 5.65 ก็น่าเก็บ
ถือระยะกลางถึงยาว 6.5 - 7.9 ได้เห็นแน่ แต่ต้องเป็นเงินเย็น
และใจเย็น

ความคิดเห็น:
ซื้อเพิ่ม 5.20
ความคิดเห็น:
ตัวนี้ไม่ได้มาดูเลย ผมติดหุ้นตัวนี้อยู่ ราคาหลุดลงมาเรื่อยๆ
ส่วนตัวผมซื้อสะสมแถวนี้ ซื้อเพิ่ม 4 ต้นๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ