nont_kw

น้ำมันเมื่อคืนออกอาการ ลง กราฟวึค

ลดลง
TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
น้ำมันเมื่อคืนออกอาการ ลง มีผลกับ SET แน่นวล อาจเป็นการจบรอบน้ำมัน ลงไป 70 เหรียญ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ