PacharaTantaragron

อัพเดทค่าเงินบาท (2) ต่อจากเมื่อวาน

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:USDTHB   ดอลลาร์สหรัฐ / บาทไทย
คลื่นสุดท้ายที่เป็นคลื่น e เป็นการลงรูปแบบ Zigzag มีโอกาสเป็นได้ 2 อย่างครับ Normal กับ Truncated ถ้าเป็น Truncated wave-c จะยาวแค่ 38.2 - 61.8% ถ้าเป็น Normal ก็จะยาว ได้ตั้งแต่ 61.8 - 161.8% ของ a Minimum length of wave-c in a normal zigzag zigzag 61.8 - 161.8% of wave-a added to the end of wave-a (วัดแบบ External แบบกราฟเมื่อวาน) ถ้า Truncated ต้องวัดแบบ internal แบบกราฟนี้ เรื่องความยาวของ wave-c Zigzag และ Flat ให้ไปอ่านบทที่ 12 ครับ และมีคำถามว่า Triangle ทำไมเกิดขึ้นใน Zigzag ได้ เพราะ คลื่น Correction Zigzag เกิดขึ้น Triangle ได้ใน wave-b และ wave-x เกิดขึ้นได้ปกติครับ เพราะเป็น Standard correction 😉 ช่วงนี้ตามติดค่าเงินบาทเพราะถ้าเงินไหลออกเร็วแสดงว่า หุ้นจะลงแรง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ