kittiampon

#Elliottwave #ElliotticianThai #สอนนับคลื่น

ลดลง
OANDA:USDTHB   ดอลลาร์สหรัฐ / บาทไทย
1)การนับคลื่นควรใช้ TF ไหน หรือ เริ่มจาก TF ไหน
-เริ่มจาก TF ไหนก็ได้ ขึ้นอยู่ กับว่า กลยุทย์การซื้อขายของเรา เป็นการซื้อขายระยะสั้น หรือ ยาว เราใช้ TF ไหนในการเทรดเป็นหลัก
-และโครงสร้างราคาที่เราจะนับต้องมีขึ้นมูลเพียงพอต่อการนับ ต้องมีมากกว่า 100 - 150 Bar ขึ้นไป

2)นับคลื่นควรเริ่มจากตรงไหน
เริ่มด้านบนสุดหรือล่างสุด ของโครงสร้างราคาที่เราจะนับขึ้นอยู่กับทิศทางของราคา

3)เมื่อได้จุดที่เริ่มนับแล้ว ให้มองหา รูปแบบ ของ Elliott Wave ,Impulse ,Diagonal,
Zigzag ,Flat,Triangle


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ