FX:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
USDJPY Timeframe60 ได้สร้างรูปแบบ AB=CD สัดส่วน 0.5 - 1.27 แต่สัญญาณจากRSIได้เกิด Hidden Divergence

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ