ThaiTalkForex

วิเคราะห์แนวโน้มคู่ USD/JPY H4 By Harmonic System

FX:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
วิเคราะห์แนวโน้มคู่ USD/JPY H4 By Harmonic System

เข้า Sell จุด D ที่ราคา 109.605

SL ใต้จุด X ที่ราคา 109.934

จุดทำกำไร 2 ระดับ

TP1: 109.152

TP2: 109.152

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ