ballmdr

USDJPY : รอดู Gartley ที่จุด PRZ

FX:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
รอดู Price action ที่ตำแหน่ง 78.6 ราคาจะเป็น Gartley Pattern
ถ้ามี price action มีแรงซื้อ ณ จุดนั้น ให้เปิด Buy ได้เลยครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ