Hybrid_Trader

USDCHF H4 เกิด Price action Hammer ที่บริเวณ Lower BB +แนวรับ

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:USDCHF   ดอลลาร์สหรัฐ / ฟรังก์สวิส
USDCHF H4 เกิด Price action Hammer ที่ Lower BB ผนวกกับ อยู่กับบริเวณแนวรับล่าสุด อีกทั้งอินดิเคเตอร์ สโตแชสติค เกิดสัญญาณ oversold จึงเป็นสัญญาณในการ buy โดยทำการตั้ง pending buy stop ที่บริเวณ High ของแท่ง Pinbar และวาง stop loss ที่บริเวณ low + spread ด้วยนะครับ TP ที่บนิเวณแนวต้านล่าสุดตามรูปเลยครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ