OANDA:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
USDCAD ปัจจุบันราคาเกิดฮาร์โมนิคแพทเทิร์น cypher แต่ดูจาก movement ที่ปรับตัวลงมาแล้ว แพทเทิร์นนี้อาจทำให้ราคาอาจปรับตัวได้ไม่เยอะ จึงไปโฟกัสที่แพทเทิร์นถัดไปแทน เพราะอยู่บริเวณ demand zone พอดีด้วย แต่ถ้าราคาเกิด price pattern ใน TF เล็กบริเวณแนวฟิโบ 78.6% ก้อาจจะพิจารณาเข้าเทรดที่แพทเทิร์น cypher ก่อน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ