FOREXCOM:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
USDCAD เป็นขาขึ้น รอซื้อตอนย่อและเกิดแท่งเทียนยืนยัน

Uttaya Jaroenkitwanit
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ