KittiamponSomboonsod_CEWA

#Elliottwave #US500 #Index #CFD #Analysis

CURRENCYCOM:US500   US 500
US500 Index CFD ในแผนภูมิราย 4 ชั่วโมง ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง การการปรับฐานในรูปแบบ Zigzag ที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงการแก้ไขของคลื่น ((B)) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายออกไปด้านข้างในรูปแบบ Flat,Triangle หรือ ชุดคลื่นผสม ระวังการขึ้นทดสอแนวต้านสำคัญที่ระดับ 31915 หากไม่สามารถผ่านไปได้มีแนวโน้มที่จะลดลงอีกครั้งในคลื่น ((C))

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ