CURRENCYCOM:US30   ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
US30 ยังคงอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลงดังแผนผัง ทั้งนี้อาจมีการเด้งกลับที่สูงที่คลื่น ➃ เพื่อปรับสมดุลย์ผลรวมการย่อตัว จากนั้นจะวิ่งลงคลื่น ➄ เพื่อจบคลื่น c ของ (IV). โดยการย่อตัวของ (IV) ที่ประมาณการ 38%-50% ซึ่งจะทำให้ผลรวมการย่อตัวของ (II)+(IV) อยู่ระหว่าง 68% – 80%
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น: แก้ไขปรับตำแหน่งคลื่นใหม่ตามรูปโดยคาดว่า US30 กำลังเด้งอยู่บริเวณปลายคลื่น (B) และเมื่อปะทะกับเส้นเทรนด์ต้านสีเหลืองจะย้อนกลับสู่แนวโน้มขาลงต่อไป
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ