NYSE:TWTR   ทวิตเตอร์ Inc
Wave 4:
มักจะแก้ไขได้อย่างชัดเจน ราคาอาจคลาดเคลื่อนไปด้านข้างเป็นระยะเวลานาน
และคลื่นที่สี่มักจะหวนกลับน้อยกว่า 38.2% ของคลื่นที่สาม ปริมาณอยู่ต่ำกว่าคลื่นที่สาม
นี่เป็นสถานที่ที่ดีในการซื้อการดึงกลับหากคุณเข้าใจถึงศักยภาพในอนาคตของคลื่น 5

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ