jokenakrub7

วิ่งคลื่น III

เพิ่มขึ้น
SET:TVD   None
โดยคาดว่าจบคลื่น II ในรูปแบบ double flat แต่ถ้ายังไม่จบ ชุดหน้าจะเป็น 5 คลื่นขา Ⓐ และกำลังทำ Ⓑ เพื่อลงขา Ⓒ ในรูปแบบ truncated zigzag แต่เบื้องต้นเนื่องจากเป็นต้นคลื่น III RRR จึงน่าเสี่ยง
ความคิดเห็น:
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ