Kunnaphatz

@Kunnaphatz วิเคราะห์หุ้น เทสล่า @20-05-2022

ลดลง
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
ราคาอาจจะลงมาที่โซนรับที่กรอบสีเหลืออันแรกเพื่อนรีบาวน์ขึ้นไป หรืออาจจะลงทะละ 161.8%(โซนที่สอง) ไปเลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ