t-nut

แผนกาวๆของ TRUE

เพิ่มขึ้น
SET:TRUE   TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
จากการนับคลื่นในภาพใหญ่ระดับวีค TRUE สามารถปรับตัวเป็น wave C ใหญ่ๆตัวนึง ซึ่งตอนนี้อยู่ใน W.3(เขียว) ของ W.3(ฟ้า) ใหญ่ ใน W.C(ส้ม)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ