theoris

กลุ่มขนส่ง แนวโน้ม ไซต์เวย์ลงมา

ลดลง
SET:TRANS   TRANSPORTATION & LOGISTICS
จำนวนเข้าชม 63
2
รายสัปดาห์ เดือน เกิดได มานาน
ผมรอให้มีสัญญาณ กระชากขึ้นไป ทะลแนวต้านแดง
เศรษฐกินเราก็น่าจะค่อยๆกลับมาได้
แต่หากลงไปต่ำกว่า เส้นแนวรับ 400
แนวโน้ม จะซึมยาวตามเศรษฐกิจโลก จนปีหน้าค่อยว่าใหม่

ความคิดเห็น