theoris

กลุ่มขนส่ง แนวโน้ม ไซต์เวย์ลงมา

ลดลง
SET:TRANS   SET Transportation & Logistics Sector Index
รายสัปดาห์ เดือน เกิดได มานาน
ผมรอให้มีสัญญาณ กระชากขึ้นไป ทะลแนวต้านแดง
เศรษฐกินเราก็น่าจะค่อยๆกลับมาได้
แต่หากลงไปต่ำกว่า เส้นแนวรับ 400
แนวโน้ม จะซึมยาวตามเศรษฐกิจโลก จนปีหน้าค่อยว่าใหม่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ