kittiampon

#Elliottwave #Cryptocap #อีสานเทรดเดอร์

เพิ่มขึ้น
CRYPTOCAP:TOTAL   มูลค่าตลาดรวมของคริปโต, $
ภายรวมของตลาดคริปโตยังคงเป็นการย่อ เพื่อขึ้นต่อ ดังนั้นในส่วนของ CryptoCurrency ยังคงมีมุมมองเชิงบวกอยู่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ