SET:TMI   TEERA-MONGKOL INDUSTRY PCL
มองเป็นเทรนขาขึ้นตามที่เห็นแท่งเทียนสามารถยืนเหนือเส้น EMAได้ในขนาดที่เส้นchopzoneกำลังจะตัดเหนือโซนสีเขียวส่วนmacdนั้นตัดเหนือ0เรียบร้อยอาจจะมีย่อบ้างเป็นเรื่องปกติยังคงมองขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ