HumanGraphy

TKN : Wave Life Story #1/2

SET:TKN   TAOKAENOI FOOD & MARKETING
TKN : ราคาครบหนึ่งรอบวัฏจักร (ในมุมมองของ HumanGraphy)

>>ipo ที่ 4.0 บ. ราคาเคลื่อนขึ้นเป็น impulse (3rd Wave Extension) มาทำสูงสุดที่ 29.5 บ.
แล้วพัก corrective แบบ Elongate Flat มาจบที่ 6.7 บ. ครบวัฏจักร
>>โอกาสทำกำไรจะเกิดขึ้นหลังจากจบการพักตัว ปัจจุบันอยู่แถว 10 บาท ตามดูแผนการเทรดได้ใน TKN : Wave Life Story #2/2 ครับ


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ