Thatchai789

tk

เพิ่มขึ้น
SET:TK   THITIKORN PCL
ถ้าเจ้จะทำราคา ก็ไม่ควรให้ราคาลงมาต่ำกว่า 7.10 แล้วถ้าสามารถทำราคาเบรคไฮได้ เป้าก็น่าจะอยู่แถวๆ11.50

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ